top of page

Turas Gaeltachta sa Séú BliainAn Turas

I mí Feabhra, eagraíodh turas scoile go dtí Leithinis Chorca Dhuibhne i gCiarraí. Thapaigh mé an deis a bheith páirteach san ócáid mar theastaigh uaim feabhas a chur ar mo chuid Gaeilge labhartha roimh na scrúduithe cainte. D’fhágamar an scoil go moch ar an Aoine agus bhí deireadh seachtaine gnóthach amach

romhainn. Thóg an turas bus cúig uair an chloig agus stopamar ar an mbealach i Muine Gall. Nuair a shroicheamar an Daingean thugamar cuairt ar an uisceadán. Bhí sé suimiúil agus chonaiceamar éisc ildaite, turtair agus soirceanna.

An Lóistín

Ar aghaidh linn ansin agus chuamar amach chun bualadh le bean an tí. Bhíomar ag fanacht faoin tuath i gCeann Trá. Bhí an ceantar suaimhneach ciúin agus bhí radhairc den chéad scoth le feiceáil ar an bhfarraige agus ar na sléibhte.


Chonaiceamar Cnoc Bréanainn agus Ceann Sléibhe. Bhí an teach lóistín deas compordach agus roinn mé an seomra le seisear eile. Thug bean an tí béilí

traidisiúnta dúinn cur i gcás sicín rósta, glasraí agus prátaí. Rinne sí arán donn tí don bhricfeasta. Bhí sé deacair go leor dom fear an tí a thuiscint mar bhí canúint an-láidir ar a chuid cainte.


Na hImeachtaí

Ghlacamar páirt i rang Zumba i halla an choláiste. Bhí daltaí ann ó mheánscoil i gCorcaigh chomh maith. Bhí gach duine spíonta i ndiaidh an ranga agus

chuamar ar ais go dtí an teach lóistín. An mhaidin dár gcionn, bhí ranganna againn chun cabhrú linn ullmhúchán a dhéanamh don scrúdú cainte. Bhain gach duine tairbhe as na ranganna. Ina dhiaidh sin, chuamar ar thuras bus


timpeall Cheann Sléibhe. Stopamar ag an áithreán seandálaíochta, ‘Cathair Uí Mhurchú’. Bhí an aimsir fuar go leor ach bhí an lá tirim agus geal. Ar aghaidh linn ansin go dtí Ionad an Bhlascaoid. D’fhoghlaimíomar faoi stair agus oidhreacht an oileáin agus faoi nósanna agus cultúr an phobail.

Chuamar ar ais go dtí an coláiste agus bhí ciorcal comhrá againn le chéile. Tharla an céilí mór ansin sa halla. Rinneamar rincí éagsúla, ina measc, Ballaí Luimnigh, Ionsaí na hInse agus Baint an Fhéir. Thug Aoife taispeántas rince dúinn agus bhí sí ar fheabhas.


Ar an Domhnach, chuamar isteach go dtí baile an Daingin chun féachaint sna siopaí. Bhí orainn filleadh abhaile ansin, faraor. Tháinig feabhas ar mo chuid Gaeilge agus rinne mé an-iarracht í a labhairt. Mar a deir an seanfhocal, ‘Is fearr Gaeilge bhriste ná Béarla cliste’. Thaitin an turas go mór linn agus tá sé i gceist agam filleadh ar an gceantar álainn sin as seo amach. Mholfainn do gach dalta cuairt a thabhairt ar cheantar Gaeltachta.コメント


Logo PNG (770x760).png
bottom of page